technologie

Novinky
Súťažné podklady
Súťažné podklady

Priloha_1_SP_Opis_predmetu_zakazky_Nakup_stroja_na_metalicku_potlac_II_final.doc Priloha_2_Navrh_na_plnenie_kriteria_na_vyhodnotenie_ponuk_Nakup_stroja_na_metalicku_potlac_II_final.doc Priloha_3_Navrh_zmluvy_Nakup_stroja_na_metalicku_potlac_II_final.doc Priloha_4_SP_JED-formular_Nakup_stroja_na_metalicku_potlac_II.rtf Priloha_5_SP_Vyhlasenia_uchadzaca_Nakup_stroja_na_metalicku_potlac_II.doc Priloha_6_SP_Podmienky_ucasti – Nakup_stroja_na_metalicku_potlac_II_final SP_Nakup_stroja_na_metalicku_potlac_II_final.pdf Zápisnica z prípravnej trhovej konzultácie – Nákup stroja na metalickú tlač

Novinky
Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii
Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní účastníkom trhu, že v termíne od 21.07.2017 do 25.07.2017 do 12:00 hod. uskutoční prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom stanovenia technických požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.

Technológie
10 dôvodov, prečo je UV tlač in
10 dôvodov, prečo je UV tlač in

UV lampy sa dnes nepoužívajú len pri gélovej manikúre. Využitie našli aj v tlačiarenskom priemysle – v UV tlačiarňach, ktoré sú ideálne na potlač reklamných predmetov. Táto digitálna technológia využíva na vysušenie atramentu a jeho fixáciu na podkladový materiál práve ultrafialové žiarenie. Potláčané predmety sú vďaka tomu okamžite suché a môžu bez zbytočného čakania putovať priamo k zákazníkovi.